ΣΥΣΤΗΜΑ eDControl
Διαγνωστική ανάλυση
 
Υλοποίηση της προσαρμογής με αποτύπωση της εταιρικής δομής και των βασικών λειτουργιών. Διαγνωστική αποτύπωση:
λειτουργιών αναζήτησης/καταχώρησης/διατήρησης περιεχομένου
τύπων περιεχομένου
μεταδεδομένων και ταξινομήσεων
τομέων περιεχομένου και αρμόδιων χρηστών
αποθήκευσης και server
λειτουργιών του διαδικτυακού τόπου

Παραμετροποίηση 
Με την παραμετροποίηση αποτυπώνεται στο σύστημα:
η εταιρική δομή
οι ταξινομήσεις που ορίζει η επιχείρηση
οι διαδικασίες στα τμήματα και διευθύνσεις
οι φάκελοι εργασιών ή θεμάτων
οι ενέργειες ανά θέση εργασίας
* οι παραπάνω κατηγορίες μπορούν να τροποποιηθούν ή να προστεθούν νέες, ανάλογα με τις ανάγκες της ατομικής επιχείρησης

Eκπαίδευση 
Η εκπαίδευση των χρηστών και των administrators (για τις εφαρμογές σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις) γίνεται ταυτόχρονα με την εγκατάσταση και παραμετροποίηση της εφαρμογής . Oλοκληρώνεται με την κανονική πλήρη λειτουργία του συστήματος στην επιχείρηση (on the job training).

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
Βελτιστοποίηση της οργάνωσης και δομής των εταιρικών διαδικασιών
Κανονικοποίηση των εργασιών των τμημάτων και των θέσεων εργασίας
Επιχειρησιακό και στρατηγικό σχεδιασμό
Επενδυτική στρατηγική και χρηματοδότηση ανάπτυξης της επιχείρησης

Συντήρηση και υποστήριξη  
Η συντήρηση και υποστήριξη του συστήματος καλύπτεται από το συμβόλαιο συντήρησης και υποστήριξης με τον πελάτη και περιλαμβάνει την υποχρέωση της εταιρείας για διόρθωση σφαλμάτων του προγράμματος χωρίς επιβάρυνση καθώς και τηλεφωνική υποστήριξη για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.