ΣΥΣΤΗΜΑ eDControl
Για ατομικές επιχειρήσεις
 
Οι ατομικές επιχειρήσεις, παρά το μέγεθος και τη νομική τους μορφή, είναι υποχρεωμένες να διατηρούν το σύνολο των λειτουργιών και αντικειμένων διαχείρισης όπως κάθε επιχείρηση. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων eDControl είναι η ηλεκτρονική γραμματεία του επαγγελματία και της ατομικής του επιχείρησης.

Οι βασικές λειτουργίες είναι παραμετρικές και μπορούν να καλύπτουν:
Στοιχεία αλληλογραφίας και επικοινωνίας
Λογιστήριο
Φακέλους εργασιών
Ημερολόγιο υποχρεώσεων και εργασιών
Ταξινόμηση ανά αντικείμενο
Δυνατότητα επικοινωνίας με το διαδίκτυο
* οι παραπάνω κατηγορίες μπορούν να τροποποιηθούν ή να προστεθούν νέες, ανάλογα με τις ανάγκες της ατομικής επιχείρησης.


Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Για μεγάλες επιχειρήσεις

Εξειδικευμένες λύσεις