ΣΥΣΤΗΜΑ eDControl
Για μεγάλες επιχειρήσεις 
Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον των αυξανόμενων δυσκολιών για τις επιχειρήσεις, η επιβίωση αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Συνώνυμα του στόχου αυτού είναι συγχρόνως η ευελιξία, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα για κάθε λειτουργία της επιχείρησης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα eDControl αποτελεί ένα παραμετρικό εργαλείο για την αυτοματοποίηση λειτουργιών του μάνατζμεντ, μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων καθώς και άλλης μη δομημένης πληροφορίας.

Το σύστημα καλύπτει τις ανάγκες πολλών χρηστών για:
Διευθύνσεις και τμήματα
Διαδικασίες
Αρχεία και φάκελοι
Ταξινομήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες
Αναζητήσεις πληροφορίας
Προγραμματισμό ενεργειών
Δυνατότητα επικοινωνίας με το διαδίκτυο
* οι παραπάνω κατηγορίες μπορούν να τροποποιηθούν ή να προστεθούν νέες, ανάλογα με τις ανάγκες της μεγάλης επιχείρησης.


Για ατομικές επιχειρήσεις

Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις


Εξειδικευμένες λύσεις