ΣΥΣΤΗΜΑ eDControl
Εξειδικευμένες λύσεις 
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και διαδικασιών eDControl παρέχει τη δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης της λειτουργίας της σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.
Επιπλέον απαιτήσεις οι οποίες δεν καλύπτονται, μπορούν να αναπτυχθούν και να ενσωματωθούν στο σύστημα.

Για ατομικές επιχειρήσεις

Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Για μεγάλες επιχειρήσεις